به موسسه KISS در هامبورگ خوش آمديد

KISS افرادى را كه به گروههاى خود يارى علاقه مند هستند كمك و يارى ميكند و آنها را در اين راسته مطلع ميسازد.

KISS در پايه سازى گروههاى جديد كمك ميكند و از گروههاى موجود پشتيبانى ميكند.

KISS با افراد حرفه اى، نهادها و موسسات موفق و معتبر كار ميكند. 

KISS كمك ميكند تا گروههاى خود يارى ايده هاى خود را به مردم و جامعه ارائه دهند.

KISS در دسترس يك پايگاه عظيم از اطلاعات در باره ى١٤٠٠ شهروند هامبورگ است كه در انجمن هاى خود يارى موفق هستند و كمك ميكند تا افراد علا قه مند به اين گروه ها به اطلاعات لازم دسترسى پيدا كنند.

KISS در تلاش است كه در هامبورگ محيطى آرام و دوستانه به وجود بياورد، تا مردم به راحتى گروههاى خود يارى مورد علاقه ى خود را پيدا كرده و مشكلات خود را به كمك اين گروهها به آسانى در دست گرفته و حل سازند.

Öffnungszeiten der Kontaktstellen

Zurzeit ist folgende Kontaktstelle telefonisch und persönlich zu erreichen:

Kontaktstelle Wandsbek

 

040/399 263 50

10.00 - 14.00 Uhr
Schloßstraße 12, 22041 Hamburg